Verbouwing Heilig Kruiskerk Amersfoort

In opdracht van de baptistengemeente Amersfoort heeft MN Architecten een verkenning uitgevoerd naar de verbouwing van de monumentale Heilig Kruiskerk in de Kruiskamp in Amersfoort. Deze karateristieke naoorlogse katholieke kerk stond leeg en vond in de baptistengemeente Amersfoort een goede nieuwe gebruiker.

Het doel was het gebouw geschikt te maken voor de eigentijdse manier van samenkomen van de baptistengemeente, zonder het monument schade aan te doen. Sterker nog, de beoogde verbouwing is aangegrepen om het monument waar mogelijk in ere te herstellen. In het verleden hebben er namelijk wijzigingen aan het gebouw plaatsgevonden die met deze verbouwing deels worden teruggedraaid.

Het gebouw wordt aangepast zodat het multifunctioneel gebruikt kan worden. Tevens voorziet het plan in meer ruimte voor ontmoeting na de samenkomst, ruimtes voor kindernevendiensten, betere sanitaire voorzieningen, een gebeds- en kantoorruimte en verbeteringen in de akoestiek.