Herbestemming bibliotheek Schothorst

In een voormalige bibliotheek in Amersfoort Schothorst is door MN Architecten een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd voor de nieuwe huisvesting van Stichting Agapè en de Vineyard gemeente in Amersfoort. Het onderzoek is uitgevoerd om de haalbaarheid van de aankoop en de verbouwing te taxeren.

De nieuwe indeling volgt de bestaande ruimtelijke opzet van het gebouw, de voormalige leeszalen van de bibliotheek hebben de functie van kantoortuin gekregen, waartussen de centrale ontmoetingsruimte- en kerkzaal is gelegen. De kerkzaal wordt door de week door Agapé gebruikt als bijeenkomstruimte. Door een slim dubbelgebruik tussen gebruikers af te stemmen kan het gebouw intensief (zowel overdag, ’s avonds als in het weekend) worden gebruikt. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de multifunctionaliteit van ruimtes, de interieurafwerking en het toevoegen van daglicht in de kerkzaal, in sterke relatie met het beschikbare budget.
i.s.m. Verstoep Bouwkundigen


  • Opdrachtgever: Stichting Agapè