stedenbouwkundig plan

De Erfgenamen Amersfoort

Stedenbouwkundig plan met architectonische uitwerking, wonen op een erf met 3 verschillende generaties bij elkaar in Amersfoort Vathorst (uitbreiding de Laak). De bestaande erven in het gebied zijn als uitgangspunt genomen voor het ontwerpen van nieuwe clusters van woongebouwen. Op het traditionele boerenerf woonden vaak verschillende generaties bij elkaar. Aangezien de tendens dat de zelfredzaamheid van senioren steeds belangrijker word is het uitgangspunt dat op de nieuwe woonerven verschillende generaties samen leven. Elk van de afzonderlijk ontworpen erven zijn gechikt voor bewoning door 3 generaties. Elk erf kent zijn eigen sfeer (stadserf, steigererf, groenerf) en bevat woningen voor starters, gezinnen en senioren. De collectieve ruimte wordt gezamenlijk onderhouden, de parkeerruimte is half verdiept- en uit het zicht vormgegeven.