verbouwing Heilig Kruiskerk Amersfoort

In opdracht van de baptistengemeente Amersfoort heeft MN Architecten een verkenning uitgevoerd naar de verbouwing van de monumentale Heilig Kruiskerk in Amersfoort.

Met als doel het gebouw geschikt te maken voor de eigentijdse manier van samenkomen van de baptistengemeente, zonder het monument schade aan te doen. Sterker nog, de beoogde verbouwing wordt aangegrepen om het monument waar mogelijk in ere te herstellen. In het verleden hebben er namelijk wijzigingen aan het gebouw plaatsgevonden die met deze verbouwing deels worden teruggedraaid.

Het gebouw wordt tevens meer geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Tevens voorziet het plan in meer ruimte voor ontmoeting na de samenkomst en kindernevendiensten, evenals betere sanitaire voorzieningen, een gebeds- en kantoorruimte als verbeteringen in de akoestiek.

Opdrachtgever: Baptistengemeente Amersfoort

Status: ontwerpfase